İnsan Kaynakları

Milli Eğitim Müdürlükleri

Site Haritası

Kişiler Arası İletişim

 

 

Etkinliğin Adı:  KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Sınıf:                9-10-11-12.sınıf


Yeterlik Alanı: Kişiler Arası İlişkiler


Kazanım:         Kurduğu iletişimleri, etkili iletişimde dikkate alınacak unsurlar açısından değerlendirir.


Süre:               40 dakika


Ortam:            Sınıf ortamı


Araç-gereç:    Form–15 (Kişilerarası İletişim)
                       
1. Öğrencilere Form–15 (Kişilerarası İletişim) verilir ve formdaki “Sağlıklı İletişimin İlkeleri” ve “Kişilerarası İlişkilerinde İletişim Becerilerini Kullanan Kişinin Özellikleri” öğrencilere birlikte okunarak bu konudaki düşünceleri alınır. Kendi kurduğu iletişimlerde bunlara dikkat edip etmedikleri sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.


2. Form–15’deki “Etkili İletişim Yolları” öğrencilerle birlikte okunur ve öğrencilerin bu konudaki düşünceleri alınır.


3. Öğrencilere aşağıdakine benzer sorular sorularak, kendileri ile ilgili formdaki beceri ve tutumlarla göre yaptıkları değerlendirmelerini sınıfla paylaşmaları istenir:

  •  Hangi beceri ve tutumlarının yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?
  •  Hangi beceri ve tutumlarının yetersiz olduğunu fark ettiniz?
  •  Yetersiz olduğunuzu düşündüğünüz beceri ve tutumlarınızın kişilerarası ilişkilerinizi nasıl etkilediğini fark ettiniz mi?
  •  Yetersiz olduğunuzu düşündüğünüz beceri ve tutumlarınızla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?

4. Bu formu saklamaları ve zaman zaman inceleyerek kendilerini bu konuda tekrar değerlendirmeleri önerilir.


5. İletişim yaşantılarını, etkili iletişimde dikkate alınacak unsurlar açısından değerlendirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


                                                          FORM–15 (KİŞİLERARASI İLETİŞİM)

Sağlıklı iletişimin ilkeleri:

1. Her birey biriciktir.
2. Tüm insanlar saygı değerdir.
3. Herkesi sevemeyebiliriz, ancak bu onlara saygısız davranmamızı gerektirmez.
4. Her birey karar verebilme gücüne ve hakkına sahiptir.
5. İlişkilerde gönüllülük esastır.
6. Gizlilik kişi kendine ya da başkasına zarar vermediği sürece korunmalıdır.

Kişilerarası ilişkilerinde iletişim becerilerini kullanan kişinin özellikleri:


1. Başkalarını küçük görmez.
2. Kendi haklarını koruduğu gibi başkalarının haklarını da yadsımaz.
3. Kendine güvenir.
4. Başkalarına saygı duyar.
5. Duygu, düşünce, inançlarını doğrudan, içtenlikle anlatır.
6. Tutarlı ve kararlıdır.
7. Çevresiyle uyumludur.
8. Kendisine uymayan görüşleri karşısındakileri kırmadan reddeder.


         Bu özelliklere sahip olma derecelerine göre insanlar hem iş hem de özel yaşamlarındaki ilişkilerinde etkili olurlar. Tutumları hem kendini hem de karşısındaki kişileri hoşnut edici niteliktedir. Karşılaştıkları sorunlardan çok çözümlere odaklaştıkları için çatışmaların, tartışmaların üstesinden kolaylıkla gelirler.


Etkili İletişim Yolları:


1.Etkin Dinleme:


        İletişim içinde bulunulan kişiyi yargılamadan, sözünü kesmeden, bedene uygun biçim vererek, göz teması kurularak yapılan dinlemeye denir. Etkin dinleyen kişi karşısındakinin yüzüne bakar, göz iletişimini hiç kaybetmez, dinlediğini anladığını ifade edecek biçimde beden dilini kullanır. Sözlü geri bildirimlerde bulunur. (Evet , anlıyorum, hı hı..gibi.) Anlamadığı yerleri geçiştirmez, anlamak için sorular sorar.

2.Etkin Dinlemenin Yararları:


• Açık ve dürüst iletişime yardımcı olur.
• Kişiyi herhangi bir konuda tartışmaya yüreklendirir.
• Olumsuz duyguları tartışma fırsatı verir.
• Kişi temel sorununu kendi fark eder.
• Anlaşıldım duygusunu yaşar, karşıdaki kişiye olumlu duygular besler.
• Karşıdaki kişileri anlamaya ve dinlemeye hazır duruma getirir.

3.Nasıl Dinliyoruz?


Görünüşte dinleme: Beden orada, kafa başka yerde
Seçerek Dinleme; İşine geleni dinleme
Şartlanmış Dinleme: Ön yargılı, Aynı duygu, kavram arayışı.
Savunucu dinleme: Alıngan, suçlayıcı.
Tuzak kurucu dinleme: Açık yakalama, zora sokma.


4.Etkin Soru Sorma:


         Soru sorma, etkili dinleme becerimizi pekiştiren, iletişimi zenginleştiren, ilgi ve dikkatimizin yoğunluğunu gösteren etkili bir iletişim becerisidir.

Çeşitli amaçlarla soru sorarız:

• Konuşan kişinin daha önce söz etmediği bir bilgiyi almak için
• Bilgi vermek için
• Katılımı sağlamak amacıyla
• Karara ulaşmak için
• Konuya dikkat çekmek için


Soru sorarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır:


a) Yargılayıcı, hesap sorucu soru sözcüklerinin kullanılmasından kaçınarak,
b) “ne” ve “nasıl” soru sözcüklerini kullanarak,
c) Konuşmayı sürdürecek biçimde açık uçlu soru sorulmalıdır.


5.Empati:


        Empati kendimizi karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmaktır. Empatinin gerçekleşebilmesi için o kişinin bakış açısını dünyasını, düşüncelerini doğru anlamamız ve yüz ve beden ifadelerini kullanarak onu anladığımızı ifade etmemiz gerekir.
Günlük yaşamda insanların birbirini anlayabilmesi için empati kurmaları gerekir. Empatik anlayışa sahip olan insanlar diğer insanları daha iyi anlar ve olumlu ilişkiler kurar. Karşısındaki bireyin değer yargıları, inançları, sosyo-ekonomik düzeyi, etnik kökeni ne olursa olsun saygı duyar ve olduğu gibi kabul eder. İletişimde bulunduğu kişileri yargılamaz, içinde bulunduğu durumun daha iyi anlaşılmasına çalışır.


       

ATATÜRK KÖŞESİ  
   M. Kemal Atatürk
       (1881-1938 )

   

Ödevlendirme sistemi
HABERLER

TRT Haber Haberler

 
Meb Haberler

Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 25° 11°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret110916